Bohdašín 2016

Kategorie:
Pozvánky pro veřejnost
Datum:
2016-06-25 10:00
Místo konání:
Bohdašín
549 41 Červený Kostelec, Česká republika
A kdy vlastně celý příběh začíná? Na sklonku roku 1939, kdy se tehdy dvacetiletý Jiří Potůček, původem z Brunecku v Jižním Tyrolsku a Vranova u Rokycan (dnes Břasy), zaměstnanec Baťova závodu s talentem na jazyky, rozhodne vstoupit do československé zahraniční armády? V lednu 1940, kdy byl ve Francii vyškolen jako vojenský telegrafista? Na podzim roku 1941, kdy je v Anglii vybrán „pro plnění zvláštních úkolů v nepřátelském týlu" a podroben speciálnímu výsadkářskému výcviku? 29. prosince téhož roku, kdy nad ránem spolu se svým velitelem Alfredem Bartošem a Josefem Valčíkem jako člen paravýsadku Silver A – jen několik minut po skupině Anthropoid, jejímž úkolem je atentát na říšského protektora – vyskakuje z halifaxu a přistane se svým padákem nedaleko Senic u Poděbrad?

Té noci opodál dopadá i výstroj včetně bedny s vysílačkou nazvanou Libuše, se kterou nejmladší člen výsadku, jemuž byly londýnskou exilovou vládou svěřeny hlavně zpravodajské a organizační úkoly (má mj. obnovit tehdy ochromené radiové spojení s domácím odbojem) a jehož působištěm se má stát Pardubicko, spojí svůj osud doslova až do posledních dní. Po několikadenních peripetiích se s pomocí prvních spolupracovníků na záchytných adresách Jiří Potůček (s krycím jménem Alois Tolar) a Alfred Bartoš u Pardubic šťastně shledávají s Josefem Valčíkem i s radiostanicí. Vysílačku ukrývají ve strojovně lomu Hluboká v Dachově u Miřetic. První spojení s Vojenskou radiovou ústřednou v Londýně navazuje radista Potůček 15. ledna 1942 (všichni tři výsadkáři jsou ihned nadšeným londýnským ústředím povýšeni, Potůček na rotmistra). Bartoš a Valčík začínají – víceméně nezávisle na sobě – budovat mnohačetnou síť kontaktů na Pardubicku; Potůček střídá úkryty poblíž Hluboké, kde noc – s přestávkami až do 10. 6. – přijímá instrukce z Londýna a odkud vysílá šifrované zprávy o činnosti odbojových organizací, vojenské Burdychovo stavení ha Končinách a hospodářské depeše, ale i podrobnosti o atmosféře a každodenním životě v protektorátu (ty měly sloužit při výcviku budoucích výsadkářů). Postupně Bartoš i Valčík obdivuhodně úspěšně navazují kontakty s některými dalšími parašutisty na území protektorátu včetně členů skupiny Anthropoid a také pražskými odbojovými organizacemi. V březnu pak s jedním ze Tří králů, štábním kapitánem Morávkem (a jeho prostřednictvím také s klíčovým agentem Paulem Thümmelem). Spolupracují rovněž se sokolskou odbojovou organizací Jindra, jejíž členové sehráli rozhodující úlohu v atentátu na Heydricha.
 
 

Všechny termíny:

  • 2016-06-25 10:00
NAHORU