Jiří Žoček

Jiří Žoček

Marková 2018Není pochyb o tom, že hlavními hrdiny „koronavirové krize“ jsou zdravotníci. Opakovaně se jim oprávněně děkuje a tleská. Neméně důležité, ale je, že ministerstvo zdravotnictví letos schválilo zdravotníkům odměny za nasazení v době epidemie. Do systému se i díky dlouhodobému tlaku KSČM proto dostalo navíc 11, 5 miliard korun. To ale stačit nebude, protože se české nemocnice dlouhodobě potýkají s podfinancováním a chybí peníze nejen na zvýšení platů a mezd, ale také na léky, zdravotnický materiál, rozvoj nemocnic a pokrytí inflace. Statisticky se odměňování zdravotníků průměrně navyšuje, ale často za cenu neúměrných přesčasů a zhoršování pracovních podmínek
sona markova mMinistrovi zdravotnictví nestačí být jen slušný. Musí také něco umět. Navíc při počátečním bleskurychlém "vyhazování " lidí z významných postů a jejich okamžitém nahrazování svými kamarády slušnost neuplatnil vůbec. K chlubení toho také moc nebylo. Potřebné změny zákonů se rodily velmi pomalu a často nekvalitně. Ministerstvo pod jeho vedením vyprodukovalo jen velké množství odborných komisí a pracovních skupin s mizivým výsledkem. Zdravotnickým pracovníkům přidat nechtěl a odborům odmítal naslouchat. V souvislosti s nástupem pandemie COVID 19 a potřebou nakupovat ochranné zdravotnické prostředky se za ním dosud táhne pachuť predražených nákupů. Na nekompetentnost ministra zdravotnictví KSČM
Komentář Kateřiny Konečné k projevu předsedkyně Evropské komise o migraci.

sona markova mDrzost spojená se ztrátou paměti ODS a TOP 09 nemá obdoby
Při nedávné sněmovní debatě v souvislosti s hrozivým nárůstem počtu nakažených COVID - 19 se zástupci pravicové opozice tradičně důrazně opřeli do současné vlády. Tentokrát i kvůli nedostatečné kapacitě hygienických stanic. Ty mají na starosti nejen každodenní epidemiologická šetření, trasování kontaktů nakažených, dozor nad dodržováním pravidel, ale i sledování výskytu dalších infekčních chorob. Během posledních měsíců se tak pracovníci hygieny stali velmi důležitým článkem v boji proti koronaviru. Tím se zvýraznily problémy, kterým systém hygienických stanic čelí po destrukčním působení polistopadových vlád. V minulosti patřili českoslovenští epidemiologové ke světové špičce a ještě po roce 1998 se obor rozvíjel.
čtvrtek, 17 září 2020 12:38

Obavy zaměstnanců Škody pokračují

dovolil josefPlánované přesuny výroby některých modelů domácí automobilky ŠKODA z výrobních linek v Mladé Boleslavi a Kvasin do jiných závodů koncernu VOLKSWAGEN mimo Českou republiku sledují odboráři a zaměstnanci s obavami. Pokračují spekulace o tom, co má znamenat údajně plánovaný přesun výroby. Na modely Superb a Kodiaq, které se vyrábějí v závodě v Kvasinách, jsou "škodováci" právem hrdi a nechtějí o výrobu těchto modelů přijít.
screenshot 20200916 200620216. 9. 2020
Hostem v další předvolební debatě na TN.cz byl předseda KSČM Vojtěch Filip, který s moderátorkou Bárou Divišovou probral strategii komunistů v letošních volbách. Rád by například utvořil koalice s dalšími stranami, vyloučil z nich ale ODS nebo TOP 09.
sona markova mVýchodočeská televize V1 i ČT si za hlavní téma pro debaty před krajskými volbami zvolila zdravotnictví. Nejen proto, že žijeme v době „covidové“. Také proto, že v Královéhradeckém kraji žije nejstarší obyvatelstvo z celé České republiky a tím budou na zdravotnické a sociální služby do budoucna kladeny čím dál větší nároky. Problémy zdravotnictví se ale v minulosti řešily nekoncepčně a často neprofesionálně. Díky poněkud spornému průzkumu volebního potenciálu nedostali zástupci KSČM slovo v přímém televizním přenosu. Přesto považuji za nutné se k této problematice vyjádřit. Dochází totiž k trvalému plíživému zhoršování dostupnosti zdravotní péče. Lidé často hledají svého zubaře, praktického i dětského lékaře
čtvrtek, 17 září 2020 11:32

RYCHLÝ INTERNET I LÉKÁRENSKOU POHOTOVOST

Jaroslav Manych pracovniRYCHLÝ INTERNET I LÉKÁRENSKOU POHOTOVOST

V dnešní době hraje nemalou roli v rozvoji také dostupnost datové infrastruktury, především vedení optických kabelů. Její rozvoj je v našem státě svěřen převážně komerčním subjektům, kterým se to samozřejmě musí vyplatit. Kde není zaručena rychlá návratnost takové investice, tam nikdo optiku nepotáhne. Třeba by její dostupnost do té oblasti přilákala podnikatele nebo podpořila bytovou výstavbu.
Proto by stát, případně kraje, měly pomoci s podporou rozvoje těchto sítí do takovýchto oblastí.
úterý, 25 srpen 2020 14:46

Volební priority

Nenecháme republiku na suchu!

kraj pro lidi
Priority KSČM pro budoucí prosperitu naší země a občanů

Náklady krize ať nesou hlavně ti nejbohatší!

 • Zřídíme fondy krajů na podporu jednotlivců i živnostníků
 • Budeme bojovat proti lichvě a exekučnímu byznysu
 • Maximálně podpoříme domácí malé a střední firmy i OSVČ v obnovení a rozjezdu výroby po ekonomickém útlumu
 • Zahájíme větší investice státu do výstavby veřejné infrastruktury
 • Prosadíme rozsáhlou výstavbu obecních bytů z veřejných prostředků, s dostupnou výší nájemného pro lidi
 • Zajistíme podmínky pro veřejné služby pro občany i v malých obcích a na venkově
 • Snížíme daňovou zátěž většiny občanů, zavedeme progresivní daň
 • Ukončíme dotační byznys bohatých velkých korporací a přesměrujeme veřejné dotace pro skutečně potřebné
 • Zastavíme odliv peněz do zahraničí a zavedeme bankovní a digitální daň
 • Omezíme armádní nákupy a zahraniční mise
 • Zastavíme privatizaci a likvidaci zdravotnických zařízení, odmítneme snahy o zvyšování finanční spoluúčasti pacientů
 • Zřídíme pouze jednu veřejnou zdravotní pojišťovnu 

2. Podpora domácích výrobců je cestou k bezpečí i práci pro lidi!

 • Podpoříme naši soběstačnost v oblasti potravin, zdravotnictví, telekomunikací a technologií
 • Zaměříme se na tvorbu pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou, namísto montoven s nízkými mzdami
 • Zvýšíme energetickou stabilitu rozšířením jaderné energetiky
 • Změníme podmínky veřejných zakázek tak, aby mohla být vybrána vyšší kvalita
 • Zajistíme lepší vybavení všech složek Integrovaného záchranného systému
 • Stabilizujeme stavy pracovníků ve zdravotnictví platově i nabídkou bydlení
 • Zajistíme dostatečné krizové zásoby s využitím domácích firem
 • Aktualizujeme plány na řešení krizových situací
 • Zasadíme se ve školách o zavedení přípravy na krizové situace

3. Vrátíme vodu do českých rukou i krajiny!

 • Prosazujeme, aby zdroje vody byly v rukou státu, krajů a obcí
 • Podpoříme projekty zadržující vodu v krajině a výstavbu rezervoárů vody a opatření proti povodním
 • Omezíme zábory zemědělské půdy a zaměříme se na její kvalitu
 • Podpoříme výsadbu nových a ochranu stávajících lesů
 • Ochráníme přírodní zdroje před zahraničním kapitálem
 • Zefektivníme využití odpadů na základě nejmodernějších technologií 

kraj pro lidi
úterý, 25 srpen 2020 13:30

15. Josef Dušek


V minulosti byly vodárenské společnosti pravicovými politiky v mnohých městech a obcích rozprodány soukromým společnostem, což se posléze ukázalo v mnoha ohledech jako vážný problém. Nejprve se to projevilo v možnosti (spíše nemožnosti) čerpat dotace EU pro vodohospodářské společnosti v soukromých rukou. Tam, kde byli politici v jiných obcích prozíraví a tyto společnosti neprodali, ale zachovali je ve vlastnictví měst a obcí, dotace naopak čerpali, a to pomohlo lépe spravovat hospodaření s vodou pro občany.

Česká vodohospodářská síť je dnes na hranici životnosti, soukromí provozovatelé do ní neinvestují. Hospodaření s pitnou a odpadní vodou proto zřejmě čeká razantní změna a je třeba ji provést co nejrychleji. Kvůli rostoucím problémům s ničivým suchem hodlá stát ochranu vody nadřadit ústavním zákonem ostatním veřejným zájmům. Toto ovšem bývá často jen suchým prohlášením vrcholných politiků a zde je nutné opět pracovat ve prospěch nejen našeho regionu, ale celé ČR už od krajských zastupitelstev. Jednak aby už v budoucnu nebylo možné prodávat vodovodní řád soukromým společnostem a dále abychom docílili toho, že se od soukromých společností opět navrátí hospodaření s naší vodou pro občany do rukou měst a obcí v našem kraji.

Toto je jeden z mých důležitých cílů.

Fb KV KSČM KRHK: www.facebook.com/kvkscmkrhk 
web KV KSČM KRHK: www.kscmkrhk.cz

jsme vas hlas m

Strana 1 z 22
NAHORU