Volební program pro občany města Náchod

logo-ov-kscm-nachod

 

 

 

Vážené občanky, vážení občané města Náchoda!

Předstupujeme před Vás s volebním programem, o kterém jsme přesvědčeni, že zlepší náš život. Zastupitelé a zastupitelky za KSČM vždy pracovali pro Vás, občany, a v minulosti nejednou dokázali prosadit nebo podpořit návrhy, s nimiž jste nás oslovili.

Tento volební program můžeme prosadit pouze s Vaší podporou. Budeme důsledně hájit Vaše zájmy a přispívat k rozvoji našeho města. Jako základ naší práce si klademe:

1. Vyřešit dopravní přetíženost města vybudováním obchvatu napojeného na Červený Kostelec, Nové Město nad Metují, Hronov a Polsko. Zároveň zlepšit průjezdnost města i cyklistům
2. Prosazovat přestavbu oblastní nemocnice Náchod
3. provést celkovou revitalizaci zeleně v okolí náchodského zámku
4. Přistupovat citlivě k finančním příspěvkům církvím z rozpočtu města
5. Zajistit potřebná místa v domovech pro seniory a kvalitní terénní sociální služby
6. Podporovat dostupné bydlení pro mladé rodiny
7. Vyžadovat zřízení dalšího odběrného místa minerální vody s využitím městských pozemků
8. Zajistit dostatečný počet míst v předškolních zařízeních a podporovat dostupnost mimoškolních aktivit dětí a mládeže
9. Vybudovat sportoviště pro aktivní a zdravý životní styl mládeže, rodin s dětmi a seniorů
10. Podporovat urychlené využití pozemků v areálu pozemků po bývalé továrně Tepna tak, aby bylo v souladu s územním plánem města a návrhy občanů

Vážení spoluobčané,
naši zastupitelé jsou připraveni pracovat ve prospěch nás všech, občanů Náchoda.


Volte kandidátku č. 2, volte KSČM!

NAHORU