Jak dál ve zdravotnictví - rozhovor Soňi Markové - stínové ministrině KSČM

sona markovaPokud jde o zdravotnictví, lze letošní rok označit jako poměrně klidný. Nedošlo k žádným protestům ani stávkám, veškeré dohody byly většinou uzavřeny klidně bez nějakých výraznějších komplikací. Znamená to, že v resortu je všechno tak, jak má být?

Samozřejmě, že všechno ještě zdaleka není, jak by potřebovali samotní pacienti ani jednotliví poskytovatelé zdravotní péče, tedy lékaři, sestry, nemocnice nebo lékárníci. Ani samo ministerstvo zdravotnictví nemůže být příliš spokojeno, protože ještě nebylo dosaženo nutné efektivity a transparentnosti vynakládaných finančních prostředků.

Čím si ten klid vysvětlujete?

Cesta k relativnímu klidu byla nastartována již za Rusnokovy úřednické vlády a ministra zdravotnictví Holcáta. Tehdy začaly kroky k návratu zdravotnictví pro pacienty. Současné ministerstvo zdravotnictví sice pokračuje v této snaze, ale v podstatě zatím hasí požáry a napravuje největší „zvěrstva“ napáchaná za pravicových vlád. Některé neblahé změny již ale napravit nepůjdou. Především se – zřejmě nevratně – změnila základní filosofie. Místo péče o zdraví pacientů, byly zavedeny služby klientům. To automaticky vyvolává požadavek služby i za peníze. Byl také narušen princip solidarity a myšlenky na to, že lidé budou – třeba v rámci řízené péče – dostávat jen takovou péči, jakou si zaplatí ve svém individuálním zdravotním pojištění bez možnosti vybrat si lékaře či zdravotnické zařízení, se objevuje opakovaně. Současný klid tedy vyplývá především z faktu, že se - i když na přechodnou dobu - zrušily stropy na pojistné, byly zvýšeny platby za státní pojištěnce a došlo i k určitému zlepšení ekonomiky. Tím se dostalo více peněz do systému a to znamená: zlepšení ekonomické situace většiny nemocnic, více finančních prostředků na nákladnou péči, inovativní léky i nové technologie v medicíně. Pokud dojde také ke slibovanému nárůstu platů a mezd zdravotnických pracovníků - a nová úhradová vyhláška k tomu vytvořila podmínky - tak je sice požár uhašen, ale řada dlouhodobých problémů českého zdravotnictví zůstává nevyřešena.     

Jak byste charakterizovala momentální situaci ve zdravotnictví?

Jak již bylo řečeno, zatím se do zdravotnictví pouze vrací peníze, které pravicové vlády „vytunelovaly“ ze systému veřejného zdravotního pojištění. Kromě již zmiňovaného zavedení stropů na nejbohatší příjmy, zmrazení plateb za státní pojištěnce za Julínka, to bylo také následné zvýšení DPH a změna kurzu koruny za premiéra Nečase. Nicméně stále chybí systémové kroky a dlouhodobá koncepce, kudy se bude naše zdravotnictví ubírat bez ohledu na střídání vlád. Na této koncepci by měly spolupracovat všechny relevantní politické subjekty a odborná i laická veřejnost. Přitom ale nesmí být narušen základní princip a to, že Ústava České republiky zaručuje všem svým občanům právo zdravotně sociálního lůžka a způsob jeho financování. Nejsou stanovena jasná kritéria pro nákup moderní zdravotnické techniky a využití nejnovějších technologií, včetně zaváděníinovativních léků a zdravotnických prostředků tak, aby byly přístupné všem potřebným pacientům. S tím ale úzce souvisí otázka finanční udržitelnosti celého systému. Celý balík problémů souvisí se vzděláváním lékařů a sester, s jejich kompetencemi a jejich odměňováním. Před vládou stojí také úkol konečně skoncovat s reexporty léků, předložit zákon o na bezplatnou zdravotní péči tak, jak je stanoveno zákonem. Současné zdravotnictví trpí několika okruhy dlouhodobě neřešených problémů. Stále například postrádáme definici neziskových zdravotnických zařízeních a normu, která by zrovnoprávnila všechny zdravotní pojišťovny. Zároveň my pacienti občas postrádáme také obyčejný lidský přístup, soucit a úsměv lékařů a sester. I tato „maličkost“ patří do celkového pohledu na zdravotnictví v České republice, ale nejde zaručit zákonem.

Podařilo se zrušit většinu zdravotnických poplatků, KSČM zatím neuspěla s návrhem na zrušení i poplatku na pohotovosti. Proč o to usilujete?

Většinu poplatků se skutečně podařilo - po rozporuplných diskusích a prohlášeních samotné vládní koalice - zrušit a výpadek příjmů těm, kteří je doposud vybírali nahradit z veřejného zdravotního pojištění. Poplatek za pohotovost zůstal, protože mu byla přiřknuta jakási regulační funkce. Lidé chodí méně na pohotovost. Zároveň však došlo k nárůstu výjezdů zdravotnické záchranné služby, která je v konečném důsledku pro zdravotnický systém dražší. KSČM stále pokládá tento poplatek za překážku v přístupu k potřebné zdravotní péči. Argument, že někteří lidé zneužívají pohotovost, aby nemuseli vysedávat v čekárnách „svých“ lékařů, by měl vést spíše k zamyšlení nad rozsahem ordinačních hodin praktických lékařů.  

Česká lékařská komora navrhuje, aby ministerstvo zdravotnictví rozšířilo v chystané novele zákona o zdravotních službách právo lékaře vyřadit pacienta z registru. Co by to v praxi znamenalo?

Zatím jsem tento návrh neviděla a neznám jeho případný obsah, ale považuji ho za velmi nebezpečný a zároveň protiústavní. Každý občan České republiky má nárok na zdravotní péči. Je  samozřejmě problematické, pokud pacienti nedodržují doporučení lékařů a porušují léčbu. Domnívám se ale, že se jedná o spíše výjimečné situace a není nezbytné to řešit takovýmto zákonem.

Jako problematická se jeví i snaha zveřejňovat smlouvy mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli péče. Zubaři to na svém sněmu jednoznačně odmítli. Co je smyslem tohoto návrhu?

Zveřejňování smluv mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče je jedním z potřebných kroků, které napomohou k tomu, aby byl vymýcen jeden z dlouhodobých nešvarů českého zdravotnictví. Za stejné výkony se zatím v nemocnicích a ambulancích hradí různé částky. Je veřejným tajemstvím, že se tak dělo a děje na základě individuálních dohod u smluv, které byly v minulosti sjednávány. Proto vítám připravovanou „transparenční novelu“, která zavede povinné zveřejňování těchto smluv pro všechny zdravotní pojišťovny a zároveň také stanovuje  sankce. Tento důležitý požadavek ale nebyl splněn pozměňovacím návrhem, který na poslední chvíli vložil do „lázeňské novely“ pan poslanec Hovorka. Ministerský návrh prošel řádným připomínkovým řízením a budeme ho podrobně projednávat ve zdravotním výboru. Zde se k němu budou moci vyjádřit všichni, kterých se týká, tedy i stomatologové. Důležité je, aby případné odchylky od ceny za výkon byly pouze proto, aby byla zachována zdravotní péče i v regionech, kam se lékaři moc nehrnou.    

Často kritizujete ministra financí Andreje Babiše za jeho zásahy do resortu zdravotnictví. Jde především o prováděné audity. Proč vám to vadí?

Pan ministr sám sebe pasoval na spasitele, o jehož slovech se nepochybuje. I když zpočátku ani nedokázal od sebe rozeznat rozdíl mezi státním rozpočtem a veřejným zdravotním pojištěním, dnes zná recept na zdravotnictví. Ten spočívá v jeho oblíbené základní tezi: až se přestane krást, bude peněz dost. Od samého počátku usiloval o to, aby si na „své“ ministerstvo stáhl všechny informace o hrazení zdravotní péče v jednotlivých zdravotnických zařízeních, aby po nějaké době jako podnikatel rozšířil svůj předmět podnikání i do oblasti zdravotnictví. Sporné audity byly zadány a provedeny podle požadavků Evropské unie, ale ředitelé nemocnic poukazují na to, že jim nebylo umožněno se k výsledkům vyjádřit. Za velký nešvar považuji i to, že se v médiích objevily negativní informace dříve, než jsou známy konečné výsledky. Koneckonců, ale nic nového pod sluncem. Jistě si vzpomenete na to, jak bývalý ministr Heger do médií vyhlásil, že VZP „zpronevěřila“ stovky miliónů a poslal tam rozsáhlou kontrolu. Dnes je jasné, že VZP nepochybila, ale to už média ani pana Hegera nezajímá.     

O co bude příští rok usilovat KSČM? Připravujete další legislativní návrhy?

KSČM bude pokračovat v úsilí o naplnění svého volebního programu v oblasti zdravotnictví. Stále nám „leží“ ve sněmovně návrh na zrušení všech zdravotnických poplatků, který sice trochu zastaral, ale máme připravené příslušné pozměňovací návrhy. Buď zrušení poplatku za pohotovost, nebo kompromisně alespoň tento poplatek zařadit do tzv. sociálního limitu, který chceme zároveň snížit na polovinu. Zkoumáme také právní možnosti vzniku jedné zdravotní pojišťovny. Další naše návrhy budou směřovat například k zdravotnické záchranné službě. Podpoříme všechny rozumné návrhy, které vrátí zdravotnictví českým, moravským a slezským pacientům.

Soňa Marková

skola2 4778 x
NAHORU