Kovařík: EK selhává v boji proti šíření koronaviru

KSCMNesouhlasím s předsedkyní EK Ursulou Leynovou. Ta se měla vyjádřit tak, že je nezodpovědné uzavírání a omezování prostupnosti hranic jednotlivých států. To podle ní jde proti duchu EU, která si zakládá na volném pohybu zboží, kapitálu, služeb, ale také osob. Alibisticky volá po zdravotních kontrolách na hranicích podle společné unijní strategie, ale ta nepřichází.

Z jejího vyjádření vyplývá, že přijetím tohoto jednoho z mnoha opatření vlády ČR k zabránění šíření viru nepovažuje za prioritní.

„Opatření přijímaná vládou jsou tvrdá, ale bez nich koronavirus nezastavíme. Zároveň jsou dočasná jen na nezbytně nutnou dobu a až epidemii dostaneme pod kontrolu vrátíme se zase k fungování v rámci společného vnitřního trhu a doufám, že Komise pak bude s námi usilovně pracovat na jeho dokončení a odstranění veškerých překážet zejména v oblasti volného pohybu služeb“, uvedl Andrej Babiš. V tom se může opírat o podporu KSČM, doplňuje Josef Kovařík.

Související zde:

Autor:
Josef Kovařík, místopředseda OV KSČM Písek
Zdroj:
Vlastní
skola2 1216 x
NAHORU