Náchodští komunisté umí zapojit do stranické práce sympatizanty

sympatizantNáchodští komunisté umí zapojit do stranické práce sympatizanty

V pěkném prostředí SOU gastronomie v Novém Městě nad Metují zahájili komunisté Náchodska konferenci (28. 11.), na níž potvrdili ve funkci předsedkyně Soňu Markovou (též poslankyně PS PČR). Za volebního lídra krajské kandidátky navrhli, stejně jako komunisté rychnovští, Otakara Rumla.

Předsedkyně Marková poděkovala soudruhům za odvedenou stranickou práci, zmínila, že Náchodsku se nevyhýbá stárnutí členské základny a je nesnadné získat nové členy. O tom svědčila i přijatá kandidátka, kde se objevili, kromě stávajících, noví kandidáti do KZ; mnoho z nich je čtyřicátníků, ale zatím jen sympatizantů. Naštěstí je v okrese sympatizantů dostatek. „Bude potřebné připravovat funkcionáře i do této úrovně, aby vnímali kraj jako celek,“ uzavřel Žoček. Stávající krajští zastupitelé – František Vrabec, Josef Dušek informovali o své práci v KZ. Zejména Zdeňka Šárová si zasloužila pochvalu za úsilí, jež věnovala problematice ochrany ohrožených dětí a systému náhradní péče, a za snahu poznatky vtělit do návrhu zákona. Byla to za dlouhou dobu existence krajů i mezi různými stranami jediná legislativní snaha. Zatím je ještě nepřijatá, ale Z. Šárová dodala: „Vím, že je to úkol dlouhodobý, ale mám dost sil a trpělivosti.

skola2 3177 x
NAHORU