Odborná konference „ Efektivní nemocnice 2016 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic“.

Markova S 2017 2Ve dnech 29. - 30. 11. 2016 proběhla v Clarion Congress Hotelu Prague odborná konference na téma Efektivní nemocnice 2016

V rámci této prestižní akce společnost HealthCare Institute (HCI) ve spolupráci s odbornými partnery - společností NEXIA AP a.s. a společností CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. zhodnotily české nemocnice na základě jejich finančního zdraví v oblastech, ve kterých může ovlivňovat spokojenost pacienta. Na druhý den jednání konference přijala pozvání i poslankyně Soňa Marková (KSČM).
V diskusním panelu, který se – kromě jiného - zabýval úlohou pacientských organizací, svými slovy potvrdila, že finanční kondice nemocnic silně ovlivňuje jak kvalitu poskytovaných služeb, tak i spokojenost pacientů a zaměstnanců nemocnic. Zdůraznila také, že zdravotnictví je tu především pro pacienta a že je neúnosné další navyšování jejich spoluúčasti. Zde hrají důležitou roli právě pacientské organizace. Na závěr konference pak byly oceněny nemocnice rozdělené podle svého zřizovatele. Za rok 2016 se žádná z našich krajských nemocnic, bohužel, neumístila do 5. místa. V celkovém pořadí - bez ohledu na to, kdo je zřizovatelem - se na 10. místě umístila FN Hradec Králové. Mezi fakultními nemocnicemi obsadila pak místo třetí, před FN Plzeň a FN Motol.
skola2 430 x
NAHORU