Překvapil nás mobil v rukách »Buddhy«

sona markova uPřekvapil nás mobil v rukách »Buddhy« Nedávno jste navštívila s parlamentní delegací Čínu. O jakou návštěvu konkrétně šlo? Kdo ji organizoval a platil? Co bylo cílem této cesty? Tato návštěva se uskutečnila z iniciativy velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze a byla také z velké části hrazena čínskou stranou. Cesta však zároveň prošla i schvalovacím procesem v organizačním výboru a byla tedy částečně financována i Poslaneckou sněmovnou. Pozvání původně přijali zástupci a zástupkyně všech parlamentních politických stran a hnutí. Několik dnů před odletem také většina z účastníků přijala pozvání čínské velvyslankyně na pracovní večeři, abychom se seznámili nejen se zajímavým programem celé cesty, ale i s panem atašé. Organizační výbor sněmovny cestu tedy schválil. Tak proč bylo poté tolik povyku a některé poslankyně – zřejmě na základě vystoupení předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska - cestu odřekly?
To vše na základě výzvy Miroslava Kalouska poté, co média oznámila úmrtí čínského disidenta. Ještě ten den jsem totiž s poslankyní Peckovou hovořila. Ona se nejen zúčastnila zmiňované večeře, ale na tuto cestu se opravdu hodně těšila a připravovala. Ze strany Miroslava Kalouska to byl opět pouhý projev zloby, nenávisti a urputné snahy se za každou cenu zviditelnit před říjnovými volbami v situaci, kdy jeho »marketingový projekt« pravicové politické strany postupně krachuje. Kdyby mu opravdu tak moc ležel na srdci osud tohoto člověka, protestoval by usilovně vždy, když se uskutečňovaly předchozí cesty našich nejvyšších politických představitelů a podnikatelských misí z České republiky do Číny i všechny významné návštěvy z Čínské lidové republiky nejen u nás, ale po celém světě. Čeští poslanci se na pozvání čínského velvyslanectví podle oficiálních informací dostali do provincie S´-Čchuan. Jednali zde s představiteli regionu… Přepíšete nám to do srozumitelné češtiny? Navštívili jsme S´-Čchuan v jihozápadní části Číny, jednu z celkově 22 provincií s dlouhou historií, bohatými přírodními zdroji, nádhernou krajinou, rozvinutou ekonomikou a svébytnou kulturou, včetně tibetské. Ze S´-čchuanu pochází nejen známé kung–pao, ale je také původním domovem čínského národního symbolu pandy velké. Ostatně základnu výzkumu pro chov pand v hlavním více než pětimilionovém městě Chengdu jsme navštívili. Ve stohektarovém areálu s moderními výběhy, překrásnými parky a porodnicí dnes žije 180 těchto roztomilých černobílých medvídků. Přitom v roce 1987, kdy stanice vznikla, přežívalo ve volné přírodě jen šest posledních jedinců. V hlavním městě jsme mohli obdivovat i pozůstatky vesnice Jinsha, sahající až do dynastie Shang 1600–1064 př. n. l. Opět moderní areál s muzeem, zajímavými exponáty a vykopávkami ze slonoviny, zlata, nefritu, bronzu a dalších materiálů, rozkládající se na 300 000 metrech čtverečních. Kromě poznání kultury a historie jsme se setkali s jedním z nejvýznamnějších představitelů této devadesátimilionové provincie, místopředsedou parlamentu a tajemníkem komunistické strany Chenem Guanghzi. Jednání se soustředila především na možnosti rozvoje spolupráce v politické a hospodářské rovině, v oblasti kultury a cestovního ruchu. Turistů z České republiky, i přes přímé letecké spojení sečuánskými aerolinkami z Prahy, přilétá zatím hodně málo. Hodně se také hovořilo o možnosti vzdělávání většího množství čínských dopravních pilotů u nás. Leckdo vám může závidět, v Tibetu jste navštívili i místa, kam se běžný turista sotva dostane. Která a jak na vás zapůsobila? S kým jste se zde setkali? Dostali jsme neopakovatelnou příležitost nahlédnout do velmi malé části Tibetu, který zahrnuje kromě části provincie S´-čchuan, Čching -chaj, Kan–su, také autonomní oblast Tibet. Po hodinovém letu jsme se ocitli na letišti Jiuhuang na náhorní plošině v nadmořské výšce 3500 metrů mezi neskutečnými horskými masivy, šťavnatou zelení a pražícím sluncem. Poprvé, ale rozhodně ne naposledy nás přivítali dlouhými typickými bílými šálami. Nádherná krajina byla protkána barevnými praporky s buddhistickými texty a červenými stuhami s napsanými přáními, nekonečnými stády jaků a krav, zdobenými stany pastevců i neuvěřitelně krásnou architekturou. Především chrámy a svatyně se zlacenými střechami a pestrobarevnými ornamenty nás uchvátily. Pro nás poněkud šokující byly všudypřítomné symboly svastiky. (Svastika je kříž s ohnutými či zalomenými rameny - většinou v polovině a do pravého úhlu, buď ve směru hodinových ručiček, nebo proti němu. Symbolizuje tajemství Buddhova srdce. Indický výraz »swasti« znamená štěstí. Vyskytuje se v mnoha kulturách jako náboženský symbol různých organizací a politických směrů nebo jako dekorativní prvek. V západní kultuře je dnes pravotočivá svastika známá především jako hákový kříž, symbol nacismu, pozn. red.). Při projíždění úžasnými přírodními scenériemi jsme byli neustále překvapováni lány pečlivě pěstované zeleniny, kukuřice, květin, levandule a dokonce i řepky. Zajímavá byla návštěva nejmodernější fotovoltaické elektrárny Qiongxi v okrese Hongyuan. Další zastávkou pak byla mlékárna zpracovávající jačí mléko s názvem Poklad náhorní plošiny a mající pro pastevce význam skutečného pokladu. Největší zařízení tohoto druhu v Číně se pochlubilo moderními laboratořemi, včetně mobilních, s kterými vyjíždí za pastevci. Z vysoce kvalitního, a hlavně tučného jačího mléka, které mlékárna vykupuje od pastevců tři měsíce v roce, kdy jaci mléko produkují, se vyrábí nejen sušené mléko pro dětskou výživu, ale také vynikající jogurty a máslo. Jačí mléko a máslo se používá také k přípravě tradičního tibetského slaného čaje. Ten mě však, přiznám se, moc neuchvátil. Projeli jsme několika okresy, prefekturami, městy a obcemi. Všude jsme se setkávali se starosty i představiteli komunistické strany. I když je více než devadesát procent obyvatel této oblasti věřících, bylo patrné, že obě ideologie zde žijí ve vzájemném pochopení. Jak pravil ředitel buddhistické školy, se kterým jsme se setkali, pro buddhismus je typická dobrosrdečnost a moudrost, které jsou spojeny jako křídla ptáků. K tomu vzájemnému pochopení zcela jistě přispěly i masivní investice do budování silnic, železnic, mostů, energetických zdrojů a sítí, povinná bezplatná patnáctiletá školní docházka i přístup ke všem moderním technologiím. Naprostou samozřejmostí je moderní auto, televize a mobilní telefon. Asi nejpřekvapivější pro nás byl nejmodernější mobil v rukách tzv. žijícího Buddhy. Tento představený kláštera a chrámu, který nás přijal ve svém domě, nám umožnil společně spolu s tisíci Tibeťanů z širokého okolí sledovat fascinující představení tradiční slavnosti na chrámovém prostranství. Ve sněmovně jste místopředsedkyní výboru pro zdravotnictví. Měli jste možnost navštívit např. některá sociální či zdravotní zařízení, diskutovat o sociální a zdravotní problematice se zástupci obcí, se zastupiteli provincií o dané problematice? V každém okrese této oblasti se nachází podobný domov pro seniory, který jsme měli možnost navštívit v okrese Hongyuan. Tento měl kapacitu pro osmdesát starých lidí, ale žilo jich v něm jen 36. Tradicí v Číně a Tibetu je starat se o své staré rodiče přímo v rodinách. V domově pro seniory končí jen ti, kteří zůstali úplně sami. Každý má pro sebe dvě malé místnosti s vlastním vchodem v přízemním domě atriového typu. K dispozici mají společnou kuchyni, jídelnu, svatyni i tzv. skleněný dům, vyhřívaný slunečními paprsky. Dědečkům a babičkám je poskytováno vše zdarma, včetně zdravotní péče, a také malé kapesné. K Číně a Tibetu neodmyslitelně patří i tradiční medicína. Měli jsme možnost navštívit moderní nemocnici se 180 lůžky, kde pracuje 52 lékařů, 35 sester, a budují zde i operační sály. Tibetská medicína totiž nejsou jen akupunktura, akupresura či léky vyráběné z léčivých rostlin, hub, minerálů a zvířecích tlap. Typická je snaha o propojování a spolupráci s tzv. západní medicínou. Zdravotní péče není v Číně úplně jednotná a bezplatná. Existují zde různé druhy pojištění a platí se i vstupní poplatky a příplatky, podle závažnosti zdravotního problému a zdravotnického zařízení. Jaká další konkrétní místa jste v Tibetu, ale nejen tam, navštívili? Může jít o místa s tradiční architekturou i tradičními zvyky, ale rovněž o ta s moderními technologiemi, bez kterých se dnešní Čína neobejde. Je to tak? Viděli jsme například oblast Yueliangwan s nádherně meandrující Bílou řekou, přítokem známé Chuang-che s nově vybudovaným turistickým centrem ve stylu dřevěného opevnění uprostřed kvetoucích luk a jačích stád. Projížděli jsme stovky kilometrů největší stepí v Číně, vystoupali do více než čtyř tisíc metrů a shlíželi do strmých údolí s divokými řekami, kde každý kousek rovné půdy byl osázen zeleninou. Měli jsme možnost navštívit hradní rezidenci bývalého tibetského úředníka, vládce oblasti. Byla to zachovalá tradiční kamenná stavba s dřevěnými arkádami a symboly štěstí tibetského buddhismu. Zajímavostí bylo, že se zde zastavil i Mao při tzv. dlouhém pochodu a při té příležitosti zde zasedalo politbyro komunistické strany. Jinak jsme však viděli především nádherné tradiční předměty denní potřeby, šperky, nábytek, oblečení, místnost pro kuřáky opia i tradiční svatyni, a to vše s pestrobarevnou výzdobou. Neminuli jsme ani prý nejkrásnější tibetskou vesnici s barevnými domky s hroty na střechách, svatyní a také s více než šest set let starými kamennými strážními věžemi, kde jsme měli možnost ochutnat i typické tibetské jídlo a nápoje. Při cestě na letiště v Kangdingu jsme se dostali i do »fotografického ráje« přírodní rezervace Muya ve výšce 4300 m n. m. Už jsme si zvykli na obtížné dýchání i nutnost pomalých pohybů, a tak jsme si vychutnávali nádhernou přírodu, rozkvetlé louky, kamenné mohyly, stálá obydlí pastevců, řeku mléka, jezero zamilovaných, 365 modlitebních válců i strmé štíty hor s obrazci vytvořenými z tisíců barevných praporků s buddhistickými texty včetně 200 metrů velkého Buddhy zapsaného do Giunessovy knihy rekordů. Prostě nádhera, viďte. Vraťme se však i do trochu jiné reality. Proč Čína leží představitelům pravicových stran v ČR tolik v žaludku? Asi jste nemohli za těch pár dní zhodnotit oblast ochrany lidských práv v zemi, pokud ano – je to tam opravdu tak zlé, jak tvrdí Západ? Čína je obrovská země s více než miliardou obyvatel s nepřetržitou tisíciletou historií a nezaměnitelnou obdivuhodnou kulturou. Možná právě to nejvíce vadí malé a z tohoto pohledu nevýznamné české pravici. K tomu zde vládne jimi nenáviděná komunistická strana, která se může pochlubit nespornými úspěchy v oblasti rozvoje všech oblastí hospodářství, vzdělanosti a kultury. Z této mé jediné návštěvy nedokážu objektivně zhodnotit oblast ochrany lidských práv v Číně, ale v sečuánské části Tibetu jsem viděla spokojené a usměvavé lidi, moderní zemi se všemi vymoženostmi »Západu«, usilovnou ochranu životního prostředí i historického a kulturního dědictví. To je určitě v přímém rozporu s devastací hodnot, kterou nám zatím předvedla pravice v polistopadové České republice. Navštívila jste Čínu poprvé? Překvapilo vás tam něco? A proč? V Číně jsem byla poprvé a jsem za to moc vděčná. Jako bývalá učitelka historie jsem o starověké, středověké i novodobé Číně učila, a nyní jsem mohla alespoň zlomek toho spatřit na vlastní oči. Jako asi každého Evropana mě překvapila ohromná rozloha, množství lidí a také neuvěřitelná pohostinnost, skloubení starého a nového i spolužití tak velkého počtu národů, národností, jazyků, a kultur. Asi největším překvapením pro mě byla neobyčejná nepředstíraná duchovnost Tibetu v kombinaci s materialistickou komunistickou ideologií. Negativní pro mě byla snad jen velmi ostrá kuchyně s typickým vyhlášeným sečuánským pepřem a chilli papričkami. Na druhou stranu, pokud bych musela jíst jen hůlkami, možná by ze mě brzy byla štíhlá krasavice.

Marie KUDRNOVSKÁ
skola2 212 x
NAHORU