Proč nejsou dozorčí rady státních podniků výhodnými trafikami

LuzarProč nejsou dozorčí rady státních podniků výhodnými trafikami
KSČM hovoří o tom, že bude také usilovat o to, aby se místa v kontrolních a dozorčích orgánech státních podniků rozdělovala na základě poměrného zastoupení ve Sněmovně. Podle slov předsedy Vojtěcha Filipa je tedy zřejmé, že pokud mají mít politické strany odpovědnost za stát, musí mít také vliv na to, jak fungují podniky v rukou státu. Prostě nesouhlasíme s nepolitickou politikou bez zodpovědnosti před voliči.
Společnost však tento fakt vnímá spíše tak, že si politici chtějí opět rozdělovat trafiky mezi sebe a své známé. Než se ale kdokoliv z nás ztotožní s tímto názorem a dopředu bude závidět těm vyvoleným, je třeba znát následující skutečnosti.


Vláda schválila tzv. nominační zákon o výběru do řídicích a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu. V něm navrhuje, aby každá takováto funkce byla obsazována na základě výběrového řízení. Ministerstvo je povinno zveřejnit na svých internetových stránkách údaje o uchazeči, u něhož předkládá výboru, který jednotlivé uchazeče bude posuzovat, návrh na personální nominaci. Ministerstvo také stanoví podmínky pro výkon dané funkce, kterými se rozumí zejména odborné předpoklady, příslušný stupeň vzdělání, způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi, znalost cizích jazyků, důvěryhodnost, manažerské předpoklady, znalosti a odpovídající praxe v oboru řízení právnických osob, práva, personalistiky, ekonomie, účetnictví a mnohé další. Samozřejmostí je také u uchazečů bezúhonnost a bezdlužnost. V případě, že daný uchazeč nesplňuje podmínky pro výkon dané funkce, výběrová komise přihlášku uchazeče vyloučí. Z ostatních pak vybere uchazeče nejvhodnějšího.

Předmětem činnosti dozorčí rady je mimo jiné také dohled na výkon působnosti představenstva a na činnost akciové společnosti. Proto je potřeba, aby každý člen dozorčí rady tuto funkci vykonával s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Pokud dojde k porušení povinností péče řádného hospodáře, je na toto vázána i odpovědnost člena voleného orgánu za dluhy právnické osoby. Za co konkrétně a do jaké výše svého majetku budu jako člen dozorčí rady zodpovědný, je dobré si nastudovat ještě předtím, než se o jakoukoliv takovou funkci budu vůbec ucházet.

Doufám, že výše uvedené jasně vypovídá o tom, že být členem dozorčí rady není jen zvedání ruky za hromady peněz. A snad si to uvědomí nejen kritici nenáviděných trafik, ale i ti, kteří si na nějakou takovou brousí zuby. Toto nejsou funkce za polické zásluhy, ale zodpovědná a prospěšná práce odborníků pro nás všechny. A být politikem přece neznamená přestat být odborníkem.

Leo LUZAR, poslanec (KSČM)
skola2 1577 x
NAHORU