Těžce zkoušená Náchodská nemocnice

markova sonaRoku 1881 rozhodlo okresní zastupitelstvo o vybudování náchodské nemocnice. Náklady měla pokrýt dotace okresu, dále dary jednotlivců a také výtěžek věcné loterie. Ta byla uspořádána právě za tímto účelem. Přípravy na stavbu ale trvaly ještě dalších deset let. Roku 1893 nakonec stavba objektu začala a nemocnice se otevřela o dva roky později. Zpočátku nabízela 70 lůžek, o pacienty pečoval primář spolu s jedním sekundárním lékařem a čtyřmi řádovými sestrami. Chirurgické nástroje nakoupila nemocnice v Praze a ve Vídni.
Dnes, po 120 letech, toto druhé největší zdravotnické zařízení v kraji s více než 600 lůžky zajišťuje péči ve specializovaných oborech až o 150 tisíc lidí. Po období polistopadového trvalého podfinancování jak v oblasti investic, tak v platbách od zdravotních pojišťoven, se představitelé kraje konečně v roce 2012 rozhodli přistoupit ke generální rekonstrukci nemocnice a vyhlásili miliardový tendr na výstavbu čtyř nových budov s několika operačními sály, specializovanými vyšetřovnami a pracovišti. Celý velmi potřebný projekt měl být financován z evropských a krajských peněz. Od samého začátku však docházelo ke komplikacím, problémům a následnému odkládání počátku výstavby. Již v roce 2013 musel být krajem tendr zrušen kvůli napjatým termínům začátku i dokončení stavby a také nejistému financování z fondů Evropské unie. Tendrem se zabýval i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
Nyní jsme v roce 2016 a kraj již popatnácté posunul termín pro odevzdání nabídek do více než miliardového tendru. Dokumentaci k soutěži si vyzvedlo 35 firem a ty učinily k dokumentaci více než 900 dotazů. To příliš nesvědčí o dobře odvedených přípravných pracích ze strany zadavatele projektu. Stavbaři by nyní měli postavit dva nové pavilony, ve kterých bude lůžková část chirurgie, ortopedie a operační sály, porodnice a dětské oddělení. Práce by měly trvat dva roky (jako před sto lety), ale stavět se má za plného provozu nemocnice. Náklady se vyšplhají na 1,19 miliardy korun!
A v tom je také asi částečně, kromě zřejmé neprofesionality odpovědných - nejen úředníků, zakopaný pes. Hraje se totiž o velké veřejné finanční prostředky a k tomu - díky neustálému odkládání počátku rekonstrukce – jsme se opět ocitli v citlivém období před volbami do krajských zastupitelstev. Co když voliči rozdají karty jinak?
Černého Petra ovšem v ruce drží tisíce pacientů, kterým se každodenně vzdaluje potřebná moderní zdravotní péče. Pacienty i zdravotnické pracovníky tak trápí nejen neutěšený a nevyhovující stav řady nemocničních oddělení, ale i fakt, že se zdravotnické zařízení nachází ve dvou od sebe vzdálených oddělených lokalitách a hospitalizovaní musí být sanitkami převáženi na některá vyšetření. K tomu připočtěme důsledky dlouhodobě neřešených problémů českého zdravotnictví jako celku, jako například nedostatek lékařů a sester, což má za následek omezování kapacity některých oddělení a odkládání plánovaných operací i vyšetření.
Kvalita a bezpečnost zdravotní péče nejen na Náchodsku je tak přinejmenším ohrožena. Občanům našeho příhraničního regionu nezbývá než doufat, že přípravné práce k životně důležité přestavbě náchodské oblastní nemocnice nebudou trvat deset let jako před těmi více než sto lety!

Soňa MARKOVÁ, poslankyně a zastupitelka města Náchoda (KSČM)
skola2 2521 x
NAHORU