VÍCE SUVERENITY NAŠÍ VLASTI.

prujezd us armyText prohlášení Iniciativy Ne základnám: "Přesto, že si občané republiky platí zákonodárnou, výkonnou složku moci, platí si armádu, jsou jí informace poskytovány doložitelně jen omezené a pokud možno na poslední chvíli, aby nemohla reagovat. Jediný důvod takového jednání je zatajit skutečné důvody prováděných operací, přesunů a pobytů cizí armády v ČR (kontrola počtu a druhu vozidel, zda ,,neuvízlo" z toho něco v ČR? Co zde bylo ,,zapomenuto"? V předešlém průjezdu AČR odmítla přidělit projíždějící vojenské technice SPZ, což jí ukládal zákon).

Komu vlastně patří dálnice a silnice, kdo si platí jejich údržbu?

Má právo ten,

kdo si platí Parlament, Vládu, AČR, dálnice a silnice rozhodnout, nebo alespoň sdělit, že s jednáním - odevzdáním suverenity státu do rukou jiné mocnosti - nesouhlasí?

Odmítáme tvrzení, že žijeme v demokratickém státě.

Protestujeme proti průjezdu cizí armády přes ČR!

Protestujeme proti zatahování ČR do válečných záměrů cizích mocností!"

Autor: Mediální úsek ÚV KSČM
skola2 381 x
NAHORU