Volební vizitka Soňa Marková -Český rozhlas.

mar 75https://www.irozhlas.cz/volby/senatni-volby-2018-kandidatu-volebni-vizitky-senat_1809100700_ako​
skola2 2102 x
NAHORU